VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Skalstrup

page-1.jpg

Skalstrup Vandværk, der er etableret i 1974 er beliggende i åbent land i området ved Skalstrup tæt på Nissum Fjord. Kildepladsen med de to indvindingsboringer er placeret på vandværksgrunden. Der indvindes ca. 70.000 m3 vand om året til forbrugere i lokalområdett. Se forsyningsområde på kort.

   Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 1 0 1
På vandværk 1 0 0
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

 

Analyseresultater 2017
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 5,8 5,8 5,8 °dH   V
pH 7,97 7,97 7,97    7-8,5 F
Nitrat <0,4 <,04 <0,4 mg/l <50 V
Jern <0,01 <0,01 0,06 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel      

μg/l

<20 F+L
Flourid 0,13 0,13 0,13 mg/l <1,5 V
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C 11 <1 11 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet