VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Gudum

page-1.jpg

Gudum Vandværk og kildeplads ligger placeret lidt nord for Gudum by. Vandværket er opført i 1985 og benytter to indvindingsboringer, der tilsammen leverer ca. 90.000 m3 vand om året til lokalområdets forbrugere. Se forsyningsområde på kort.

 

   Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 4 1 0
På vandværk 3 0 0
Fra boringer 2 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

 

Analyseresultater 2016
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 5,2 5,2 5,2 °dH   V
pH 7,71 7,71 7,95    7-8,5 F
Nitrat 0,71 0,71 0,89 mg/l <50 V
Jern 0,09 0,08 0,17 mg/l <0,2 F+V
Mangan 0,003 0,003 0,003 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 0,06 0,06 0,06

μg/l

<20 F+L
Flourid 0,091 <0,05 0,091 mg/l <1,5 V
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C <1 <1 330 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet