VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Gudum

page-1.jpg

Gudum Vandværk og kildeplads ligger placeret lidt nord for Gudum by. Vandværket er opført i 1985 og benytter to indvindingsboringer, der tilsammen leverer ca. 90.000 m3 vand om året til lokalområdets forbrugere. Se forsyningsområde på kort.

 

   Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 4 0 1
På vandværk 3 0 0
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

 driftskontrol                                              2

Analyseresultater 2017
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 5,0 5,0 5,0 °dH   V
pH 7,74 7,71 7,89    7-8,5 F
Nitrat 0,71 0,71 0,73 mg/l <50 V
Jern 0,07 0,07 0,18 mg/l <0,2 F+V
Mangan 0,002 0,002 0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel <0,03 <0,03 <0,03

μg/l

<20 F+L
Flourid 0,030 0,030 0,078 mg/l <1,5 V
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier 1 <1 1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C 2 <1 3 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet