VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Spildevand

page-1.jpg

Lemvig Vand & Spildevand A/S råder over to store renseanlæg: Lemvig og Harboøre. Lemvig Renseanlæg modtager årligt ca. 2.200.000 m3 spildevand, mens Harboøre Renseanlæg årligt modtager ca. 600.000 m3 spildevand. Derudover råder forsyningen over ca. 130 pumpestationer som er fordelt over hele kommunen. Renseanlæggene har tilsammen mere end 10.000 forbrugere inklusiv ejere af septiktanke, som får behandlet deres slam på Harboøre renseanlæg.

Målsætning
Spildevandsrensningen skal tilrettelægges, så den altid er bedre end de gældende krav. Spildevandsanlæggene skal være veldimensionerede og veldrevne med mulighed for udvikling.
 
Spildevandssystem
Klimaforandringerne byder på stadigt kraftigere regnskyl. For at undgå at urenset spildevand i den forbindelse udledes til vandløb, søer og fjorde, arbejder vi med at adskille regnvand og spildevand i hver sin ledning. Dette arbejde vil blive fuldført i løbet af 2014. Er det endnu ikke sket i dit område, vil du i den forbindelse få udgifter til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Går du med bygge- eller ombygningsplaner, så kontakt os, for måske kan det ordnes ved samme lejlighed så du slipper for ekstra opgravninger og udgifter.

Tilslutningsregler
Alle ejere af fast ejendom indenfor kloakopland er forpligtet til at blive tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg inden for et halvt år efter, at der foreligger mulighed for tilslutning. Samme regel gælder også hvor spildevandssystemet ændres fra et fællessystem til at være adskilte regn- og spildevandssystem.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales af ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget er et landsdækkende standardbidrag, som dækker en boligenhed.